שולחן פסיפס – הרואה ואינו נראה

הרואה ואינו נראה. שולחן קפה קטן מפסיפס מאבן טבעית.