מתנה למנכ"ל

מתנה בהזמנה אישית עבור מנכ״ל משרד פרסום