פסיפס פעמון בסגנון עתיק

כל פעמון מעורר בי התפעמות. משרה בי כיסופים למקומות רחוקים לצלילים וקולות אחרים. פעמונים מזכירים מראה של כנסייה, פעמוני רוח ומרעה של פרות ועוד.

*קוטר הפעמון :77 ס"מ. גובה 21 ס"מ.