חמור עתיק

כל העולם העתיק הוא מסתורי ומרתק עבורי, ולכן תמיד משך אותי ליצור יצירות שמזכירות את התקופה ואת הסגנון. החמור מתוניס זו עובדה עתיקה שנמצאה בתקופת המאה ה-2. העבודה משכה את תשומת הלב מיד והביאה אותי ליצור את ההעתק מפסיפס של יצירת אומנות ברמה גבוהה.

*גודל התמונה:50 על 40 ס"מ.