אישה חופשיה

פסיפס בסגנון Free Spirit. כל אישה שואפת לחופש פנימי וחיצוני. עבודת פסיפס זו מביעה את החופש הזה, כשגב האישה ללא מלבוש והיא אדון לעצמה וכל התנועה שלה מביעה חופש ועצמאות שאלו הערכים החשובים ביותר של האדם.