דלת כניסה בעיטור פסיפס

זיכרונות, געגועים, אהבה, דמיון ומרחקים. פיסות של מהחיים.